Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího: LM Model, Libor Mašík, Javorová 614, Kobeřice, 74727

a kupujícího: fyzická či právnická osoba, která objedná zboží z internetového obchodu lm-modelshop.cz

Kupní smlouva

Objednávka učiněná v e-shopu nebo e-mailem je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.

Předmětem kupní smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce.

V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.

Cena zboží je uváděna včetně všech daní a poplatků kromě nákladů za dopravu. Informace o ceně a zboží uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Možnosti a ceny přepravy a dodání zboží

  • osobní odběr - zdarma

  • Českou poštou - dle platného ceníku ČP

  • Zásilkovna

Možnosti platby

  • v hotovosti při osobním odběru

  • předem na účet

  • PayPal

Kupující hradí objednávku až po jejím potvrzení prodávajícím.

Dodací lhůta

Zboží skladem expedujeme co nejdříve, nejdéle do 10 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky (pokud obsahuje všechny potřebné údaje). Dodací lhůta může být prodloužena, pokud je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Dodací doba může být prodloužena po dohodě obou stran (například při volbě nestandardního způsobu předání).

U položek, které nejsou skladem, bude dodací lhůta upřesněna.

Odpovědnost za vady a záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad. V opačném případě má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil (neopatrnou manipulací, nevhodným skladováním, údržbou nebo nevhodným použitím).

Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání.

Reklamace je neplatná při poškození zboží vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, a to elektronicky na e-mailové adrese lm.model@email.com nebo písemně u prodávajícího na adrese Javorová 614, 74727 Kobeřice. Pokud to reklamace vyžaduje, je nutné vadné zboží fyzicky doručit na naši adresu (poštou nebo osobně, případné náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí kupující).

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží (odstoupení od smlouvy musí být nejpozději v tomto termínu doručeno na elektronickou adresu lm.model@email.com.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení zboží na adresu kupujícího, a to bezhotovostně na účet uvedený kupujícím. V případě osobního kontaktu je možné peníze vrátit i v hotovosti.

Pokud bude vracené zboží poškozeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracovnáním svých osobních údajů prodávajícím. Ten se zavazuje, že tyto údaje využije pouze pro vyřízení objednávky zákazníka a že je neposkytne třetí straně.


Sledujte nás na Facebooku